header-foretagslarm-larmspecialisten_final

Företagslarm

För alla typer av verksamheter

Vi på Larmspecialisten hjälper många olika typer av företag att säkerställa säkerheten för lokalerna, personalen eller gästerna som rör sig där – både inomhus och utomhus. Vi är en certifierad anläggarfirma med behöriga ingenjörer för inbrottslarm och larmsystem med krav på larmklass. Vi är också ett familjeföretag som nu drivs av andra generationen och ett tryggt val sedan 1988.

Vill du få kostnadsfri rådgivning?

  Kontoret

  Ett kontor har ofta mycket värdefullt att skydda och därför är det alltid viktigt att säkerställa säkerheten. Ligger kontoret en eller flera våningar upp är det relativt simpelt att skydda med magnetkontakter, rörelsedetektorer, rökdetektorer och passagesystem med anslutning till larmcentral. Har ni inga krav på larmklass finns det även smidiga trådlösa lösningar.

  Exempel på lösningar:

  • Rörelsedetektorer
  • Magnetkontakter
  • Sirener
  • Rökdetektorer
  • Passagesystem som styr larmet
  • Fria väktarutryckningar
  foretagslarm-kontor-larmspecialisten
  foretagslarm-butik-galleria-larmspecialisten

  Butik i galleria

  En typisk butik som ligger i en galleria och som inte har varken dörr eller fönster mot utomhusmiljö. Detta objekt kan enkelt tryggas med bara några få åtgärder då det vanligtvis ingår i ett annars skyddat skal. D.v.s. gallerians byggnad.

  Exempel på lösningar:

  • Rörelsedetektorer
  • Magnetkontakter
  • Överfallslarm
  • Sirener
  • Rökdetektorer
  • HD-kameror
  • Fria väktarutryckningar

  Några av våra kunder

  Butik med egen entré

  En butik med egna dörrar och fönster mot utomhusmiljö har fler sårbarheter och kräver fler åtgärder för att trygga lokalen och såklart personalens säkerhet. Den öppna miljön kan inbjuda till hot som stöld och därför bör man säkerställa punkter som kassor, parkering eller kontor utöver butiksytan i sig.

  Exempel på lösningar:

  • Rörelsedetektorer
  • Magnetkontakter
  • Glaskrossdetektorer
  • Överfallslarm
  • Dimgeneratorer
  • Sirener
  • Rökdetektorer
  • HD-kameror
  • Fria väktarutryckningar
  foretagslarm-butik-egen-entre
  foretagslarm-cafe-restaurang-larmspecialisten

  Café och restaurang

  En typisk restaurang har ofta en egen entré mot gatan, en kassa och ett uppräkningsrum som behöver skyddas mot inbrott och stöld. Även gästernas och personalens säkerhet bör skyddas mot brand och hotfulla situationer.

  Exempel på lösningar:

  • Rörelsedetektorer
  • Magnetkontakter
  • Glaskrossdetektorer
  • Rökdetektorer/Värmedetektorer
  • Driftlarm
  • Överfallslarm
  • Sirener
  • HD-kameror
  • Fria väktarutryckningar

  Vill du att vi ringer upp dig?

   Verkstad och industrilokaler

   En typisk verkstad kan ha besöksytor, verkstad, lagerlokal och kontor som behöver skyddas – vissa både inomhus och utomhus. Vi säkerställer att alla ytor är skyddade mot intrång, skadegörelse och brand med en uppkoppling till larmcentral med väktarutryckningar.

   Exempel på lösningar:

   • Rörelsedetektorer
   • Magnetkontakter
   • Glaskrossdetektorer
   • Sirener
   • Värmedetektorer
   • Driftlarm
   • Passagesystem
   • Övervakningssystem med videoanalys
   • Fria väktarutryckningar
   foretagslarm-lantbruk-gard-larmspecialisten

   Lantbruk och gårdar

   Ett typiskt lantbruk har många objekt att skydda som exempelvis bränsletankar, maskiner, verkstäder m.m. Det finns också ofta ett behov att trygga säkerheten både inomhus och utomhus för stöld, inbrott eller skadegörelse. Inomhus tryggar vi oftast med ett larmsystem och utomhus med kameraövervakning i kombination med rörelsedetektorer för att larma om någon försöker ta sig in i ett otillåtet område.

   Exempel på lösningar:

   • Rörelsedetektorer
   • Magnetkontakter
   • Glaskrossdetektorer
   • Sirener
   • Värmedetektorer
   • Driftlarm
   • Övervakningssystem med videoanalys
   • Fria väktarutryckningar

    

    

   Skydda ditt företag med rätt larmsystem

   Brödtext: Att driva ett företag innebär många utmaningar, och säkerheten är en av de viktigaste. Att skydda din egendom, dina anställda och din verksamhet mot inbrott och andra hot är en absolut nödvändighet. Ett effektivt larmsystem för företag kan ge dig den trygghet du behöver för att fokusera på din verksamhet.

   Vilka typer av larm finns det för företag?

   1. Inbrottslarm:

   Detta är den vanligaste typen av larm för företag och skyddar mot obehöriga intrång. Det finns både trådlösa och trådbundna system, och de kan kompletteras med rörelsedetektorer, magnetkontakter, glaskrossdetektorer och sirener.

   1. Brandlarm:

   Ett brandlarm är en livlina i händelse av brand. Det finns både manuella och automatiska system, och de kan kopplas till räddningstjänsten för snabbare utryckning. Brandlarm kan kompletteras med rökdetektorer, värmedetektorer, gasdetektorer och utrymningslarm.

   1. Kameraövervakning:

   Kameraövervakning kan ge en visuell bevakning av ditt företag och kan användas för att identifiera brottslingar och förhindra brott. Det finns både analoga och digitala system, och de kan kopplas till en larmcentral för övervakning dygnet runt.

   1. Överfallslarm:

   Ett överfallslarm kan ge personalen en möjlighet att larma vid en hotfull situation. Det finns både bärbara och fasta larm, och de kan kopplas till en larmcentral för snabbare hjälp.

   1. Passersystem:

   Ett passersystem kan användas för att styra vem som har tillträde till olika områden i ditt företag. Det finns både mekaniska och elektroniska system, och de kan integreras med andra larmsystem.

   Hur kan ett larmsystem skydda ditt kontor mot inbrott?

   Vi som larmspecialister på företagslarm ser vi dagligen hur inbrott kan få förödande konsekvenser för företag. Förlust av egendom, produktionsbortfall och känslomässig stress är bara några exempel. Ett effektivt larmsystem kan vara den avgörande faktorn för att förhindra inbrott och skydda ditt kontor.

   Ett larmsystem skyddar ditt kontor på flera sätt:

   Avskräckande effekt:

   Ett synligt larmsystem kan ha en stark avskräckande effekt på potentiella inbrottstjuvar. De vet att risken att bli upptäckta och gripna är betydligt högre om ett larm är installerat.

   Tidig upptäckt:

   Ett inbrottslarm kan upptäcka inbrottsförsök i ett tidigt skede, ofta innan tjuven hinner komma in i lokalen. Detta ger dig och/eller larmcentralen tid att agera och förhindra brottet.

   Spårning och bevis:

   Kameraövervakning och rörelsedetektorer i kombination med larmsystemet kan ge värdefulla bevismaterial till polisen i händelse av inbrott. Detta kan öka chansen att tjuven identifieras och grips.

   Ökad trygghet:

   Ett larmsystem kan ge dig och din personal en ökad trygghetskänsla på arbetsplatsen. Att veta att kontoret är skyddat mot inbrott kan bidra till en mer positiv och produktiv arbetsmiljö.

   Vilka larmfunktioner är extra viktiga för företag?

   Som Larmspecialisten, Sveriges ledande leverantör av larmsystem till företag, vet vi att behoven av säkerhet varierar beroende på verksamhet och bransch. Men det finns vissa larmfunktioner som är extra viktiga för alla företag:

   1. Snabb och tillförlitlig larmutlösning:

   I händelse av inbrott eller annan fara är det avgörande att larmet utlöses omedelbart och att larmcentralen kontaktas automatiskt. Vi på Larmspecialisten garanterar en blixtsnabb larmöverföring till vår larmcentral dygnet runt, året runt.

   1. Fjärrstyrning och övervakning:

   Med moderna larmsystem kan du enkelt styra och övervaka ditt larm via en app eller webbläsare. Det ger dig full kontroll oavsett var du befinner dig och du kan se till att ditt kontor alltid är skyddat.

   1. Avancerade detektorer:

   Förutom traditionella magnetkontakter och rörelsedetektorer kan moderna larmsystem inkludera avancerade funktioner som:

   • Rörelsesensorer med kamerabildverifiering: För att skilja på verkliga hot och falsklarm.
   • Glaskrossdetektorer: För att upptäcka inbrottsförsök via fönster och dörrar.
   • Branddetektorer: För att skydda både liv och egendom i händelse av brand.
   1. Integrering med andra system:

   Larmsystemet kan integreras med andra system i ditt företag, till exempel passersystem och kameraövervakning. Det ger dig en komplett säkerhetslösning och ökar effektiviteten i din säkerhetshantering.

   1. Skalbarhet och flexibilitet:

   Ditt larmsystem bör kunna anpassas och växa med ditt företag. Vi på Larmspecialisten erbjuder flexibla lösningar som kan utökas med nya funktioner och komponenter när dina behov förändras.

   Behöver du hjälp med Larmsystem för ditt företag?

   Kontakta oss: 040211030