Att driva ett företag innebär många utmaningar, och säkerheten är en av de viktigaste. Att skydda din egendom, dina anställda och din verksamhet från inbrott och andra hot är en nödvändighet. En larmsändare kan spela en avgörande roll i att förhindra brott och minimera skadorna om det värsta skulle inträffa.

Vad är en larmsändare?

En larmsändare sköter kommunikationen mellan larmet och vald larmcentral alternativt direkt till en mobiltelefon. Majoriteten av låra larmsändare pratar även kontinuerligt med larmcentral så man snabbt vet om ett avbrott i kommunikationen har skett och att man då kan åtgärda problemen på bästa sätt. En larmsändare kan vara kopplad mot en larmcentral alternativt en eller flera mobiltelefoner. Om man väljer att koppla upp larmsändaren mot en larmcentral skickas en väktare och/eller polis vid utlösta larm, beroende på anläggning. Om du däremot endast vill ha larmsändaren uppkopplad mot en mobiltelefon kommer larmet skicka en signal till mobiltelefonen och sedan är det upp till mottagaren att genomföra lämpliga åtgärder.

Varför behöver ditt företag en larmsändare?

Det finns många goda skäl att installera en larmsändare i ditt företag:

Förhindra brott: Larmsändare kan avskräcka brottslingar från att ens försöka bryta sig in i ditt företag. Synliga larmklistermärken och skyltar kan vara en effektiv varning.

  • Skydda din egendom: Om en inbrottstjuv trots allt tar sig in i ditt företag kan en larmsändare minimera skadorna genom att larma väktare eller polis i tid.
  • Skydda dina anställda: En trygg arbetsmiljö är viktig för alla anställda. En larmsändare kan bidra till att skapa en sådan miljö genom att ge en snabb och effektiv respons på hot.
  • Få ner dina försäkringskostnader: Försäkringsbolag ser ofta positivt på företag som har installerat larmsändare som är kopplade mot larmcentral. Det kan leda till lägre försäkringspremier.

Vilken typ av larmsändare behöver ditt företag?

Det finns många olika typer av larmsändare på marknaden, så det är viktigt att välja en som passar dina specifika behov. Faktorer att ta hänsyn till inkluderar:

  • Krav från försäkringsbolaget: Om ni fått krav på larmklass från försäkringsbolaget måste en viss typ av larmsändare vara installerad.
  • Storleken på ditt företag: Ett litet företag behöver inte samma typ av larmsändare som ett stort företag.
  • Typ av verksamhet: Vissa typer av verksamheter, till exempel butiker och lager med höga lagervärden behöver ibland mer avancerade larmsystem än andra.
  • Budget: Larmsändare kan variera i pris beroende på funktioner och komplexitet.

Hur installerar jag en larmsändare?

Det är alltid bäst att anlita en professionell larminstallatör för att installera din larmsändare. De kan se till att den installeras på rätt sätt och att den uppfyller alla krav och standarder. Om larmsändaren ska kopplas till en larmcentral måste en certifierad larmfirma utföra installtionen.

Har du fler frågor kring larmsändare för ditt företag?

Kontakta oss på 040211030