SCAB_1016_Behörig Ingenjör_Inbrottslarm_larmspecialisten_2

Behörig Ingenjör

Larmspecialisten har anställda som uppfyller kraven enligt Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF 1016, Norm för Behörig ingengör.

SCAB_1015_Anläggarfirma_Inbrottslarm_larmspecialisten_2

Behörig Anläggarfirma

Larmspecialisten uppfyller kraven för Anläggarfirma Inbrottslarm i larmklass 1-2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens, SSF 1015, Norm för Anläggarfirma.

Polisgodkännande

För att bedriva larminstallationsverksamhet krävs tillstånd av Polismyndigheten enligt Lag (1983:1097).

SCAB_1044_Krav_Säkerhetsföretag_Larmspecialisten_2

Kvalitetssystem SWE Q2

Larmspecialisten är godkända enligt kvalitetssystemet SWE Q2.