Victor Lundborg
VD & behörig ingenjör

Bill Lundborg
Grundare

Rasmus lundborg
Ekonomi

Robin Fremark
Larmtekniker

OSKAR EDLUND
LARMTEKNIKER

Anders Karlsson
Service

Hannes Lindén
Larmtekniker

Rasmus Åberg
Larmtekniker

Mats Niegemann
Lager