Victor Lundborg
VD & behörig ingenjör

Bill Lundborg
Grundare

Rasmus lundborg
Ekonomi

Robin Fremark
Larmtekniker

Hannes Lindén
Larmtekniker

OSKAR EDLUND
LARMTEKNIKER

Mats Niegemann
Lager

Anders Karlsson
Service